Poprawna pisownia

wzruszający

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wzruszajoncy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w zruszający

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwruszajoncy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwruszający

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzrószający

Niepoprawna pisownia