Niepoprawna pisownia

wzur

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wzór

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wzór posiada wiele znaczeń, wśród których można wyróżnić:

  • w matematyce lub fizyce to ciąg symboli, oznaczających ustalone wielkości, połączonych znakami matematycznymi, umożliwiający obliczenie innej wielkości matematycznej ub fizycznej,
  • w chemii oznacza konkretną strukturę cząsteczki,
  • jest to pewien przykład, schemat lub coś, co można naśladować, znajdując się w podobnej sytuacji,
  • może to być także powtarzający się motyw na danej powierzchni, który ma zadanie ją ozdobić.

Określenie to należy zapisywać zawsze przez ó, ponieważ w liczbie mnogiej słowo to przyjmuje formę wzory. Wymiana ó na o warunkuje pisownię przez o z kreską.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten wzór na tapecie mi się nie podoba. Pokój będzie wyglądał bardzo pstrokato, więc weźmy inną.
Masz jakiś wzór, jak można to policzyć? Sam chyba nie zdołam tego wymyślić tak szybko.
Wzór strukturalny może wiele powiedzieć ci o budowie i zachowaniu cząsteczki chemicznej.