Niepoprawna pisownia

dziencioł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dzięcioł

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dzięcioł należy zawsze zapisywać przez ę. Wynika to z ogólnej zasady języka polskiego, która mówi, iż samogłoskę ę należy zawsze zapisywać przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi, do których zaliczają się: c, ć, cz, dz, dź, dż. W przypadku omawianego rzeczownika, ę pojawia się przed c.
Dzięcioł to ogólna nazwa na każdego ptaka z rodziny dzięciołowatych lub z podrodziny dzięciołów. Występują one praktycznie na całym świecie i obejmują wiele gatunków, między innymi dzięcioła białoszyjego czy dzięcioła czarnego. Często spotykane są w lasach, parkach i przydomowych ogródkach.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięcioł zamieszkał w parku nieopodal szkoły, więc nauczycielka biologii zabrał dzieci, aby go obejrzały.
Wczoraj podczas spaceru w lesie towarzyszył nam dzięcioł, który rytmicznie wyszukiwał rytm dziobem.
Dzięcioł duży to powszechnie występujący w Polsce ptak, który zazwyczaj wykuwa sobie dziuplę w osłabionym drzewie.