Poprawna pisownia

harować

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie harować należy zapisywać przez h. Jest to wyraz pochodzenia obcego, być może wywodzący się od okrzyku masztalerzy haru!, a pośrednio z niemieckiego herum. Jego pisownia jest więc zgodna z zasadą, że słowa obcego pochodzenia piszemy przez h.
Harować to ciężko pracować, wysilać się ponad miarę.

Przykłady poprawnej pisowni

Musiał cały dzień harować w pocie czoła, aby uporać się ze wszystkimi zaległościami, które miał.
Nie lubię tak harować od rana do nocy, chciałbym w końcu mieć chociaż jeden dzień świętego spokoju.
Ile jeszcze będę musiał tak harować? Chciałbym w końcu przestać brać nadgodziny w pracy!


Niepoprawna pisownia

charować

Niepoprawna pisownia