Niepoprawna pisownia

niedość

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dość

Poprawna pisownia, znaczenie: nie dość to inaczej: za mało, umiarkowanie, zbyt mało, niewystarczająco, niedostatecznie.
Nie dość zgodnie z zasadami języka polskiego zapisujemy osobno. Tłumaczy to reguła, która informuje, że partykuła nie, używana jako wykładnik zaprzeczenia i umiejscowiona przed przysłówkiem, nie pochodzącym od rzeczownika, powinna być zapisywana rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie dość, że spadł z roweru i go uszkodził, to co gorsza był bez kasku i uderzył się w głowę.
Nie dość, że mnie wyprowadzasz z równowagi swoim zachowaniem, to jeszcze nie masz racji.
Nie dość, że twój pies zniszczył mi buty, to jeszcze dorwał się do poduszek i wszędzie teraz znajduję pióra.