Niepoprawna pisownia

hobysta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hobbysta

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten należy za każdym razem zapisywać przez podwójne b. Uzasadnienie znajduje to w jego etymologii – hobbysta powiem pochodzi od słowa hobby, które zostało zapożyczone przez Polaków z języka angielskiego. Zgodnie z zasadą nakazującą zgodny z oryginałem zapis wyrazów obcego pochodzenia, nie należy nigdy pomijać tu drugiej spółgłoski b.
Określeniem tym nazywamy osobę, wykazującą szczególne zamiłowanie czy zainteresowanie danymi rzeczami lub dziedziną wiedzy. Jest to ktoś posiadający jakieś hobby, inaczej: pasję.

Poprawna pisownia

hobbista

Poprawna pisownia, znaczenie: dopuszczalne jest stosowanie również tej formy zapisu, należy jednak pamiętać, że pisownia hobbista jest mniej rozpowszechniona, dlatego też nie polecamy jej używania – sugerujemy używanie wariantu hobbysta.

Przykłady poprawnej pisowni

Wszyscy z zapartym tchem słuchali wykładu, który poprowadził hobbysta – amator.
Zegarmistrz – hobbysta naprawił stary zegar, który stał zepsuty przez niemal dwa stulecia.
Obok tego, że na co dzień zajmuję się bankowością, to jestem również hobbystą malarstwa.


Niepoprawna pisownia

hobista

Niepoprawna pisownia