W języku polskim funkcjonują oba wymienione poniżej wyrażenia. Każde z nich oznacza jednak coś innego i powinno być używane w innej sytuacji – używanie obu wyrażeń wymiennie to błąd językowy. Zapoznaj się z definicjami i przykładami, które przygotowaliśmy, a unikniesz popełnienia błędu tego typu. W przypadku pytań bądź wątpliwości skorzystaj z sekcji komentarzy pozostawiając tam pytanie do naszej redakcji.

Poprawna pisownia

za trudni

Poprawna pisownia, znaczenie: za trudni to dwa osobne wyrazy – przyimek za oraz przymiotnik trudny, odmieniony w rodzaju męskoosobowym liczby mnogiej. Trudny to inaczej niełatwy do zrozumienia, taki, którego wykonanie wymaga wysiłku.

Przykłady poprawnej pisowni

Trzej chłopcy równocześnie są zdecydowanie za trudni do opanowania.
Jego rodzice dla mnie są za trudni do nawiązania nici porozumienia.
W czwórkę są zdecydowanie za trudni do uspokojenia przez jedną osobę.


Poprawna pisownia

zatrudni

Poprawna pisownia, znaczenie: zatrudni to odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownik zatrudnić, będący z kolei aspektem dokonanym od bezokolicznika zatrudniać. Oznacza on: dawać komuś pracę.

Przykłady poprawnej pisowni

Z tak roszczeniową postawą możesz być pewna, że nikt Cię nie zatrudni.
Pani profesor obiecała, że po stażu z przyjemnością zatrudni mnie na swoim oddziale.
W ogłoszeniu była informacja, że pracodawca zatrudni wyłącznie mężczyznę.