Poprawna pisownia

wyróżnia

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wyróżnia należy zapisywać przez ó oraz ż. Pisownia taka jest ugruntowana historycznie, ponieważ wyraz ten wywodzi się od określenia różny, które funkcjonowało jeszcze w języku staropolskim. Swój początek być może bierze od przedrostka roz-.
Wyróżnia to czasownik, który może oznaczać, iż jedna osoba traktuje drugą lepiej niż pozostałych, nadaje jej jakieś przywileje lub odznaczenia (formalnie lub nieformalnie). Jako czasownik zwrotny oznacza, że ktoś lub coś jest inne od pozostałych, wyraźnie widoczne na ich tle, łatwo zauważalne.

Przykłady poprawnej pisowni

Ignacy zawsze wyróżnia się z tłumu za sprawą swoich kolorowych, ekscentrycznych ubrań.
Pan od matematyki wyróżnia Miłosza spośród innych dzieci, ponieważ zna się z jego rodzicami.
Dyrektor naszego liceum wyróżnia dzisiaj nagrodami książkowymi dziesięciu najlepszych uczniów.


Niepoprawna pisownia

wyrurznia

Niepoprawna pisownia