Poprawna pisownia

wyróżnia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyrurznia

Niepoprawna pisownia