Poprawna pisownia

piękny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz piękny określa przede wszystkim kogoś lub coś, co ma wyjątkowe i przyjemne cechy istotne dla swojego gatunku.
Gramatyka języka polskiego klasyfikuje słowo piękny jako część mowy, która jest przymiotnikiem rodzaju męskiego.
Poprawnie wyraz ten piszemy przez samogłoskę nosową ę. Pisownię wyjaśnia reguła ortograficzna języka polskiego, która mówi, że ę piszemy przed spółgłoskami zwartymi: p, b, t, d, k, g. W tym przypadku jest to spółgłoska k.

Przykłady poprawnej pisowni

Jedziemy na wycieczkę, popatrz tylko jaki mamy piękny, słoneczny i ciepły dzień.
Gdy odeszła ciocia Wanda, był ciepły, słoneczny, piękny letni dzień.
Masz wyjątkowo piękny samochód, możesz mi powiedzieć, jaka to marka?


Niepoprawna pisownia

pienkny

Niepoprawna pisownia