Poprawna pisownia

żargon

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo żargon należy zapisywać przez ż. Wynika to z jego pochodzenia z języka francuskiego, w którym brzmi jargon. Zgodnie z zasadami języka polskiego, zapożyczenia należy zapisywać w jak największej zgodzie z oryginałem – w tym przypadku jest ono spolszczoną wersją fonetyczną.
Żargon oznacza zespół elementów języka, charakterystycznych dla danej grupy społecznej, zawodowej czy subkultury. Może to być także specyficzne nazewnictwo lub konkretne znaczenie danych wyrazów, związane z ich rozumieniem w danej dziedzinie, np. naukowej.

Przykłady poprawnej pisowni

W żargonie naukowym niektóre zwyczajne, powszechnie używane słowa, otrzymują zupełnie nowe znaczenie.
Mógłbyś zacząć mówić poprawnie? Twój małomiasteczkowy żargon działa mi już na nerwy.
Miejski żargon może być czasem mylący dla osób, które go nie znają, dlatego używaj ogólnej polszczyzny.


Niepoprawna pisownia

rzargon

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szargon

Niepoprawna pisownia