Poprawna pisownia

ul

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik, oznaczający niewielkie pomieszczenie, domek używany do hodowli pszczół, który kształtem przypomina dom ludzki. Jest on zaopatrzony w specjalne ramki, które służą pszczołom do budowy plastrów miodu.
Ul może również oznaczać skrót od słowa ulica – wówczas należy pamiętać o koniecznym zakończeniu go kropką, na przykład: ul. Nektarowa.
Wyraz ten znany był już w XVI wieku i już wtedy zapisywano go przez u zwykłe. Jego znaczenie było wtedy nieco inne niż obecnie – ul oznaczał dziurę, otwór, wydrążenie. W miarę ewolucji języka jego znaczenie uległo zmianie i określenie to zaczęło charakteryzować domek dla pszczół. Jako że w języku polskim istnieje zasada, która nakazuje zgodny z tradycją zapis wyrażeń rodzimych o pochodzeniu historycznym, termin ten zawsze piszemy przez u. Co więcej, należy zwrócić uwagę, że w polszczyźnie to głoska u najczęściej znajduje się na początku wyrazu – wyrażenia rozpoczynające się od ó należą do wyjątków.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy w styczniu pszczoła z ula wylatuje, rzadko dobry rok zwiastuje.
Kto w ul dmuchnie, temu gęba spuchnie.
Ależ u was w pokoju jest głośno! Hałas jak w ulu.


Niepoprawna pisownia

ól

Niepoprawna pisownia