Poprawna pisownia

bochen

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo bochen powinno być zapisywane przez ch. Jest to słowo pochodzące z języka staropolskiego, ale najpewniej zaczerpnięte od staroniemieckiego Vochenze lub Fochenze. Taka pisownia oryginału narzuciła zapis przez ch w polskim odpowiedniku tego słowa.
Bochen oznacza pojedynczy chleb o charakterystycznym kształcie, zazwyczaj okrągłym lub owalnym.

Przykłady poprawnej pisowni

Kup jeden bochen chleba, dziesięć bułek i jakieś ciastka z tej nowej piekarni obok poczty.
Kiedy byliśmy w skansenie, widzieliśmy, jak przygotowuje się tradycyjny bochen chleba.
Ten bochen chleba będzie za duży dla mojej rodziny, proszę przeciąć go na pół, wezmę kawałek.


Niepoprawna pisownia

bohen

Niepoprawna pisownia