Poprawna pisownia

doić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dojiić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dojić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doiić

Niepoprawna pisownia