Poprawna pisownia

wyrażenie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wyrażenie należy zapisywać zawsze przez ż. Wynika to z faktu, że w pokrewnym wyrazie wyrazić głoska ż ulega wymianie na z. Zgodnie z zasadami języka polskiego taka wymiana decyduje o używaniu z z kropką.
Wyrażenie to silnie nacechowany jakimś znaczeniem wyraz lub zestaw wyrazów, który często używany jest do uwypuklenia tego znaczenia. Często jest to także utarte w danym języku połączenie wyrazowe, które nabiera nowego znaczenia. Istnieje także wyrażenie matematyczne, które jest ciągiem liczb połączonych znakami, wskazującymi, jakie działania należy wykonać.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciałabym, abyście wszyscy rozwiązali w zeszytach to wyrażenie kwadratowe i pokazali, jak wam wyszło.
Biały kruk to wyrażenie, które opisuje unikatowe dzieło, często jedyny egzemplarz jakiejś książki.
Wyrażenie, którego tak często używasz, jest niepoprawne, więc powinieneś z niego zrezygnować.


Niepoprawna pisownia

wyrarzenie

Niepoprawna pisownia