Choć oba poniższe wyrazy są homonimami, czyli brzmią identycznie, ich znaczenie jest zupełnie inne i należy je poznać, aby nie popełnić błędu polegającego na użyciu wyrazu nie pasującego do kontekstu zdania. Pomocne w tym mogą być definicje i przykłady zastosowania w zdaniach przygotowane przez naszą redakcję. Pamiętaj, że w przypadku wątpliwości zawsze możesz poprosić naszą redakcję o pomoc.

Poprawna pisownia

gród

Poprawna pisownia, znaczenie: gród to średniowieczna osada obronna. Za otaczającym ją wałem, murem lub ostrokołem znajdowały się domostwa, gospodarstwa czy też nawet wczesne miasto. Łatwo zauważyć, że w przypadku tego rzeczownika zapis przez ó jest uzasadniony wymianą tej głoski na samogłoskę o (gród bo grody).

Przykłady poprawnej pisowni

Oglądany po raz drugi średniowieczny gród zrobił na mnie takie samo wrażenie jak kiedy widziałam go pierwszy raz.
Dawny gród jest w coraz gorszym stanie, więc planowana jest jego renowacja.
Średniowieczny gród był pierwowzorem współczesnego miasta.


Poprawna pisownia

grud

Poprawna pisownia, znaczenie: grud to odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownik gruda. Oznacza on pojedynczy kawałek czegoś stwardniałego, ukształtowanego w bryłę. Dawniej była to również nazwa choroby gardła.

Przykłady poprawnej pisowni

Uważaj, żeby się nie przewrócić. Droga jest pełna zamarzniętych grud ziemi.
Zanim ułożyłam kruszonkę na cieście, nie mogłam się powstrzymać przed skosztowaniem kilku słodkich grud.
Kilka grud ziemi dostało się mu do butów i ubrudziło je od środka.