Niepoprawna pisownia

dziewienćset

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziewięćset

Poprawna pisownia, znaczenie: dziewięćset to liczba, którą możemy zapisać w następujący sposób przy użyciu cyfr arabskich: 900.
Należy zwrócić uwagę, że powyższy wyraz składa się z dwóch odrębnych słów: dziewięć oraz set, jako że sama liczba 900 to połączenie cyfry 9 oraz liczby 100. Nietrudno zatem wywnioskować, że dziewięćset to jedyna poprawna forma zapisu. Oczywiście pisownia tego wyrazu zawsze powinna być łączna.

Przykłady poprawnej pisowni

To duże miasto, liczy aż dziewięćset tysięcy mieszkańców.
Ślub moich dziadków miał miejsce w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym roku.
Jego kandydaturę poparło jedynie niecałe dziewięćset osób, co w skali województwa jest niewielką liczbą.


Niepoprawna pisownia

dziewiećset

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziewieńset

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziewieńcet

Niepoprawna pisownia