Poprawna pisownia

nieoczekiwana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie oczekiwana

Niepoprawna pisownia