Poprawna pisownia

wykasujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wykasójesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy kasujesz

Niepoprawna pisownia