Niepoprawna pisownia

strikte

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stricte

Poprawna pisownia