Niepoprawna pisownia

brudka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bródka

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik – zdrobnienie od wyrazu broda. Terminem tym określamy przednią część żuchwy człowieka oraz zarost (najczęściej męski), wyrastający na tym miejscu.
Według zasad poprawnej polszczyzny, ó zapisujemy wtedy, kiedy w innej formie tego samego wyrazu lub też w wyrazie pokrewnym wymienia się na o, e lub też a. W tym przypadku zachodzi wymiana bródkabroda, która w sposób nieulegający wątpliwości uzasadnia pisownię omawianego wyrazu.

Przykłady poprawnej pisowni

Uwielbiam kiedy mężczyzna ma bródkę – dodaje mu to uroku.
Słyszałaś? Podobno o bródkę tego aktora dbają aż dwie osoby!
Moja córka ma niewielką bliznę pod bródką – jest to pamiątka po przewróceniu się na rowerze.


Niepoprawna pisownia

brutka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

brótka

Niepoprawna pisownia