Obydwa przedstawione czasowniki (tj. ich formy czasu przeszłego) są poprawne i znaczą dokładnie to samo, dlatego też można stosować je wymiennie. W ostatnim czasie zaobserwować możemy krzyżowanie się form jednego z formami drugiego (czasownika patrzeć z formą czasu przeszłego czasownika patrzyć). Czyli zamiast par: patrzeć – patrzał i patrzyć – patrzył popularniejsza staje się kombinacja patrzeć – patrzył.

Poprawna pisownia

patrzył

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzyć, wersja popularniejsza – zalecana.


Poprawna pisownia

patrzał

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzeć, wersja mniej popularna, jednak jej użycie nie jest błędem.