Oba wspomniane wyrażenia funkcjonują we współczesnej polszczyźnie, jednak ich znaczenia są różne, dlatego nie należy stosować ich zamiennie – zawsze będzie to błąd językowy. Aby uniknąć takiej sytuacji zachęcamy do zapoznania się z naszymi definicjami i praktycznymi przykładami użycia. Gdyby jednak okazały się one niewystarczające zachęcamy do zadawania pytań skierowanych do naszej redakcji – przygotowaliśmy w tym celu sekcję komentarzy, znajdującą się pod artykułem.

Poprawna pisownia

od nowa

Poprawna pisownia, znaczenie: od nowa to wyrażenie przyimkowe, które oznacza: jeszcze raz, od początku. Należy zawsze zapisywać je rozłącznie – mówi o tym zasada językowa, nakazująca osoby zapis większości wyrażeń przyimkowych, czyli połączeń przyimka z inną częścią mowy (rzeczownikiem, liczebnikiem, przysłówkiem bądź zaimkiem).

Przykłady poprawnej pisowni

Żeby mieć szansę na jakąkolwiek pozytywną ocenę, musisz napisać to wypracowanie od nowa.
Widząc, jak bardzo przypaliło się ciasto, westchnęła i zaczęła od nowa przygotowywać potrzebne składniki.
Po nieudanej próbie namalowania autoportretu zaczęła pracę od nowa.


Poprawna pisownia

odnowa

Poprawna pisownia, znaczenie: odnowa z kolei to rzeczownik, który należy zapisywać łącznie. Przy jego pomocy określamy przywrócenie czemuś wyglądu rzeczy całkowicie nowej, zmianę poprawiającą stan czegoś, a także odtwarzanie przez organizm uszkodzonych lub utraconych fragmentów tkanek lub komórek.

Przykłady poprawnej pisowni

Odnowa budynku szkoły podstawowej spowodowała, że lekcje dla niektórych klas odbywały się na sali gimnastycznej.
W tym roku nie planuję żadnego wyjazdu wakacyjnego – czeka mnie odnowa garażu.
Odnowa parku miejskiego przeciągnęła się niemal do roku.