Niepoprawna pisownia

pienta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pięta

Poprawna pisownia, znaczenie: pięta jest częścią stopy człowieka. Ale słowo to występuje w wielu połączeniach frazeologicznych, które zmieniają jego podstawowe znaczenie. Przykładem może być pięta Achillesa, która oznacza najsłabszy punkt czy miejsce.
Gramatycznie słowo pięta jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. Poprawną formą pisaną tego wyrazu jest pięta. Zgodnie z zasadą ortograficzną języka polskiego samogłoskę ę piszemy zawsze przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi. Takimi spółgłoskami są: b, c, ć, d, k, g, p, t, dz, dź, dż, cz.

Przykłady poprawnej pisowni

Po bieganiu bardzo często boli mnie prawa pięta, co to może być?
Ból pięty przy chodzeniu nie jest niczym dziwnym, jego przyczyną mogą być różne schorzenia.
By pięty ładnie wyglądały w odsłoniętych butach, należy odpowiednio o nie dbać.


Niepoprawna pisownia

pjęta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pjenta

Niepoprawna pisownia