Poprawna pisownia

cóż

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to pełni w zdaniach funkcję zaimka pytajnego. Najczęściej wprowadza ono pytanie o orzecznik lub orzeczniki. W porównaniu ze spełniającym podobne zadanie zaimkiem co, cóż wyraża większe zdumienie lub zniecierpliwienie. Za jego pomocą tworzymy także pytania retoryczne, również nasycone silnymi emocjami.
Jedyną poprawną formą zapisu powyższego zaimka jest pisownia przez ó oraz przez ż. Zgodnie z obowiązującą w języku polskim zasadą, ó piszemy wówczas, gdy w wyrazie pokrewnym lub innej formie tego samego wyrazu wymienia się na o, w tym przypadku: cóżco. Z kolei zapis przez ż uzasadniony jest regułą, mówiącą, że ż piszemy kiedy wchodzi w skład partykuły -że lub tworzy partykułę .

Przykłady poprawnej pisowni

Ależ Kasiu, nie mogę zrozumieć, o cóż mogłabyś być na mnie zła!
Dzień dobry, cóż za dobre bułeczki ma pani dziś na sprzedaż?
Do tej pory nie wiem, cóż takiego mógłbym zrobić, żebyś wreszcie mi wybaczyła.


Niepoprawna pisownia

cuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

córz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cósz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

curz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cusz

Niepoprawna pisownia