Poprawna pisownia

wziął

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wziął należy zapisywać przez ą. Jest to zgodne z ogólną zasadą polszczyzny, że w czasie przeszłym czasowniki w trzeciej osobie liczby pojedynczej, odnoszące się do mężczyzn, zawierają końcówkę ął.
Wziął oznacza, że wskazany mężczyzna zabrał jakiś przedmiot z danego miejsca i przeniósł do innego lub ma go przy sobie. Może też odnosić się do rozpoczęcia konkretnego działania. W przenośni to także bardzo mocne odczuwanie czegoś, przejmowanie się tym.

Przykłady poprawnej pisowni

Olgierd wziął się w końcu za prace w ogrodzie, na których wykonanie od dawna naciskała jego żona.
Mężczyzna wziął ze stołu kilka drobniaków i ukradkiem wsadził do kieszeni, aby inni goście nie widzieli.
Wojciech wziął sobie mocno do serca słowa swojej siostry, przez co przez długi czas było mu przykro.


Niepoprawna pisownia

wzioł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzią

Niepoprawna pisownia