Niepoprawna pisownia

charpagan

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

harpagan

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie harpagan odnosi się do osoby impulsywnej, mającej gwałtowny charakter, ale też pełnej energii i siły. Najpewniej pochodzi od określenia harpagon, oznaczającego skąpca, chciwca.
Można przypuszczać, że etymologia gwarowego określenia harpagan to greckie określenie harpagon. Z tego względu oba powinny być zapisywane przez h, co jest zgodne z zasadą, że słowa obcego pochodzenia nie zawierają nigdy ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Harpagan z ciebie! Każdego dnia zachowujesz się, jakbyś był najbardziej wkurzony na świecie.
Każdy harpagan jest tak impulsywny, że trudno z nim wytrzymać, więc omijam takich ludzi.
Gdyby nie był z ciebie taki harpagan, byłoby znacznie łatwiej z tobą spędzać czas.