Poprawna pisownia

nieobliczalny

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nieobliczalny piszemy zawsze razem. Wynika to z zasady, która mówi, iż wyrazy będące przymiotnikami w stopniu równym zapisuje się łącznie. Właśnie takim przymiotnikiem jest nieobliczalny.
Wyraz ten może posłużyć do opisu równań matematycznych, które z jakiegoś powodu nie mogą zostać obliczone. Może się także odnosić do osób, których działania są nieprzewidywalne lub chaotyczne.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten przykład jest nieobliczalny, próbowałem już wiele razy i wciąż wychodzi mi dziwny wynik.
Tadeusz był w młodości nieobliczalny, ale później dojrzał, ustatkował się i założył rodzinę.
Jesteś zupełnie nieobliczalny, na pewno dlatego nikt nie chce z tobą pracować w grupie.


Niepoprawna pisownia

nie obliczalny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieopliczalny

Niepoprawna pisownia