Niepoprawna pisownia

po grąża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pogrąża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pogrąrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pogronża

Niepoprawna pisownia