Poprawna pisownia

wyglądasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyglondasz

Niepoprawna pisownia