Niepoprawna pisownia

odpoczoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odpoczął

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo odpoczął odnosi się do sytuacji, w której mężczyzna, o którym mowa, miał czas na relaks i wypoczynek.
Określenie odpoczął powinno być zapisywane przez -ął. Jest to zgodne z ogólną zasadą języka polskiego, która mówi, że czasowniki w formie męskiej, w czasie przeszłym w liczbie pojedynczej należy zawsze zapisywać przez ął, jeśli kończą się na taką głoskę.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby dłużej odpoczął, na pewno byłby bardziej przytomny i nie spowodowałby tego wypadku.
Wiedział, że odpoczął tej nocy nieco zbyt krótko i z tego powodu czuł się nieprzytomny.
Alan doskonale odpoczął na Wyspach Kanaryjskich, na które poleciał razem ze swoją żoną.


Niepoprawna pisownia

od począł

Niepoprawna pisownia