Poprawna pisownia

niemądrej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mądrej

Niepoprawna pisownia