Niepoprawna pisownia

przekonywujący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przekonujący

Poprawna pisownia, znaczenie: przekonujący oznacza trafny, oczywisty, bezdyskusyjny, niewątpliwy, dowodzący słuszności.
Poprawna forma imiesłowu przymiotnikowego to przekonujący. Jest to imiesłów dokonany utworzony od czasownika w trzeciej osobie i w czasie teraźniejszym – przekonuje. Imiesłowy tworzy się poprzez dodanie końcówki do czasownika: -cy, -ce, -ca, dlatego przekonują-cy. Forma przekonywujący jest niepoprawna. Przekonujący piszemy przez rz, zgodnie z zasadą ortograficzną, że rz pisze się po spółgłoskach.

Przykłady poprawnej pisowni

W związku z tym, że Marek przyjechał później do pracy, to musiał przedstawić naprawdę przekonujący powód swojego spóźnienia.
Proszę przedstawić przesądzający i przekonujący dowód słuszności teorii względności.
Twoja wypowiedź jest przekonująca co do zasady, ale mam wątpliwości natury etycznej.