Niepoprawna pisownia

dowidzenia

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa dowidzieć; znaczenie: móc, być w stanie dostrzec, zauważyć; występuje najczęściej z przeczeniem.


Poprawna pisownia

do widzenia

Poprawna pisownia, znaczenie: rodzaj frazy wykrzyknikowej, będącej zwrotem grzecznościowym, używanym w momencie żegnania się z kimś. Ponieważ do widzenia to także wyrażenie przyimkowe jedynym poprawnym jego zapisem jest pisownia rozdzielna, co bezpośrednio wynika z zasady ortograficznej mówiącej, iż połączenia przyimków z przysłówkami, rzeczownikami, liczebnikami oraz zaimkami piszemy osobno. Do widzenia posiada szeroki wachlarz synonimów, którymi z powodzeniem zastąpić możemy tę frazę pożegnalną, a są to na przykład: (bez względu na porę) do jutra, do zobaczenia oraz żegnaj, (nocą oraz wieczorem) dobranoc, jak również zwroty potoczne i familiarne: cześć, na razie, bywaj, pa, nara i narka.

Przykłady poprawnej pisowni

Za długo już tu z wami siedzę, praca wzywa, do widzenia!
Jeśli nie będziesz w stanie dogadać się z moim kotem niestety będę musiała powiedzieć Ci do widzenia.
Mariusz spojrzał na Gabrielę i odchodząc rzucił tylko od na pożegnanie chłodne do widzenia.