Poprawna pisownia

kojarzę

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik, który zawsze należy zapisywać przez rz. Pomimo faktu, że jego etymologia nie jest do końca pewna (choć korzeni tego wyrazu można doszukiwać się w prasłowiańskim jarze), to od kiedy tylko zaczął on pojawiać się w słownikach języka polskiego, pisany był przez rz. Należy zatem zastosować się do reguły, nakazującej zapis terminów historycznych zgodnie z tradycją i zapamiętać tę pisownię. Z kolei jako że kojarzę to czasownik odmieniony w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, należy zawsze na jego końcu pisać ę.
Terminem tym określamy łączenie ze sobą wrażeń, faktów, wydarzeń, uczuć tak, że pojawienie się jednego elementu skutkuje automatycznym przypomnieniem sobie kolejnych. Kojarzenie ze sobą ludzi natomiast to najczęściej termin używany do nazwania łączenia ich w pary, związki.

Przykłady poprawnej pisowni

Zupełnie nie kojarzę, co działo się na tamtej imprezie, chyba za dużo wypiłem.
Kojarzę tę dziewczynę, jednak nie mogę przypomnieć sobie, skąd.
Czy dobrze kojarzę, że mówiłeś, że jedziesz w tym roku na wakacje do Barcelony?


Niepoprawna pisownia

kojaże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kojażę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kojarze

Niepoprawna pisownia