Niepoprawna pisownia

z cierało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ścierało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zcierało

Niepoprawna pisownia