Poprawna pisownia

wydawałby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wydawał by

Niepoprawna pisownia