Niepoprawna pisownia

nararzać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

narażać

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik narażać oznacza działanie, które sprawia, że inna osoba odczuwa wobec nas zniechęcenie. Jednocześnie może odnosić się do postępowania, które wystawia kogoś na niebezpieczeństwo lub szkodę.
Narażać to czasownik, który zapisuje się przez ż. Jego synonimem jest narazić, w którym następuje wymiana ż na z. W słowach, które posiadają wyrazy pokrewne, pozwalające na wymianę, zawsze zapisujemy z z kropką.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek nie lubi narażać się nauczycielce, dlatego zawsze jest grzeczny i odrabia prace domowe.
Klaudia nie pomyślała, że może narażać się na niebezpieczeństwo, kiedy spaceruje samotnie w nocy.
Agata nie chciała narażać się na nieprzyjemności, dlatego czym prędzej wyszła z niemiłego spotkania.


Niepoprawna pisownia

na rażać

Niepoprawna pisownia