Poprawna pisownia

palców

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo palców jest jedynym poprawnym, używanym podczas odmiany wyrazu palce. Pojawia się jako odpowiedź na pytanie kogo? czego?, czyli w dopełniaczu liczby mnogiej. Jego zapis jest zgodny z zasadami odmiany wyrazów w języku polskim, która mówi, że rzeczowniki rodzaju męskiego występujące w liczbie mnogiej w dopełniaczu zawsze przyjmują końcówkę ów.
Palce, od którego pochodzi słowo palców, to elementy dłoni lub stopy, które możemy wyróżnić od śródręcza lub śródstopia. Palcami nazywamy także pewne elementy maszyn i urządzeń, które służą do przenoszenia ruchu. Z kolei w biologii molekularnej pojawia się pojęcie palca cynkowego, czyli specjalnej struktury występującej w białkach wiążących DNA.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie trzymaj palców w tym miejscu, bo zostawisz mnóstwo śladów na świeżo umytej powierzchni.
Nasza nauczycielka nie miała dwóch palców u prawej dłoni w wyniku wypadku z dzieciństwa.
Nie wkładaj takich brudnych palców do buzi, bo jeszcze się czymś zarazisz. Nie masz przecież dwóch lat!


Niepoprawna pisownia

palcy

Niepoprawna pisownia