Niepoprawna pisownia

sekfencyjna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sekwencyjna

Poprawna pisownia