Poprawna pisownia

wskutek

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przyimek, którego zadaniem jest wprowadzenie informacji o przyczynie czegoś. Wskutek to zrost, wcześniej zaliczany do grupy połączeń przyimkowych. Należy zapamiętać, że w języku polskim wszystkie zrosty zapisujemy łącznie i zasada ta dotyczy również powyższego sformułowania.
Warto również wiedzieć, że pokrewny zwrot – na skutek – posiadający to samo znaczenie, jest już wyrażeniem przyimkowym. Te z kolei w większości przypadków zapisujemy oddzielnie. Oczywiście, błędem byłoby także zapisanie na wskutek – oba opisywane zwroty są od siebie niezależne.

Przykłady poprawnej pisowni

Wskutek wykolejenia się tramwaju, ruch na całej ulicy został tymczasowo zatrzymany.
Rząd obiecał dodatkową pomoc finansową wszystkim poszkodowanym wskutek ostatnich wichur.
Wskutek urazu głowy, u pacjentki doszło do całkowitej niewydolności krążeniowo-oddechowej.


Niepoprawna pisownia

w skutek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wskótek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w skótek

Niepoprawna pisownia