Poprawna pisownia

nie całkiem

Poprawna pisownia, znaczenie: nie całkiem to słowo, które jest synonimem do określenia niezupełnie, w pewnym stopniu.
Wyraz całkiem jest przysłówkiem nie pochodzącym od przymiotnika i samodzielnym słowem będącym antonimem do nie całkiem. Dodaną więc do niego partykułę nie – wykładnik zaprzeczenia – w tym przypadku piszemy rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

To jabłko nie całkiem jest zdrowe, ma takie ciemne plamy na skórce.
Mariola nie całkiem jeszcze wyzdrowiała – wczoraj widziałam ją w przychodni zdrowia.
Jeszcze nie całkiem spłaciłem swoje długi, ale powoli kończą się moje problemy finansowe.


Niepoprawna pisownia

niecałkiem

Niepoprawna pisownia