W słowniku języka polskiego funkcjonują obie opisane poniżej formy. Oczywiście, obie wywodzą się od tego samego wyrazu źródłowego, a mianowicie rzeczownika wieczór. Terminem tym określamy część doby pomiędzy zachodem słońca i nocą. Wieczór to także inna nazwa spotkania, zebrania czy też imprezy.
Jeżeli chodzi o pierwsze znaczenie, to w dopełniaczu liczby pojedynczej możemy używać zarówno formy wieczora, jak i wieczoru. Z kolei w przypadku kiedy wyraz wieczór użyty jest w kontekście spotkania, dopuszcza się użycie wyłącznie formy wieczoru.

Poprawna pisownia

wieczoru

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: wariant rekomendowany, poprawny również jako określenie na spotkanie, zebranie lub imprezę.

Przykłady poprawnej pisowni

Tego wieczoru długo nie zapomnę, był naprawdę magiczny.
Podczas wieczoru literackiego udało mi się zakupić moją ukochaną powieść z autografem jej autora.
Pisarz obiecał, że podczas wieczoru autorskiego odpowie na wszystkie zadane mu pytania.


Poprawna pisownia

wieczora

Poprawna pisownia, uwaga: wariant niepoprawny jako określenie na spotkanie, zebranie lub imprezę.

Przykłady poprawnej pisowni

Tego wieczora na niebie nie było widać ani jednej gwiazdy.
Siedziałam dziś w pracy od rana do późnego wieczora, jestem bardzo zmęczona.
Tamtego wieczora całe miasto świętowało wygrany przez lokalną drużynę mecz.