Niepoprawna pisownia

niemiałbym

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jedynie w znaczeniu stawać się niemym.


Poprawna pisownia

nie miałbym

Poprawna pisownia, znaczenie: nie miałbym jest to określenie będące połączeniem partykuły nie z czasownikiem mieć. Nie miałbym oznacza brak czegoś, brak chęci, brak sprzeciwu lub niedysponowanie czymś. Jest to wyrażenie w pierwszej osobie, liczby pojedynczej, rodzaju męskiego i w trybie przypuszczającym.
Zgodnie z zasadą ortograficzną, że czasowniki z partykułą nie piszemy rozdzielnie, to poprawny zapis tego wyrażenia jest również rozdzielny – nie miałbym.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie miałbym nic przeciwko temu, żebyś jutro odwiedziła swoją przyjaciółkę, tylko koniecznie pozdrów ją ode mnie.
Gdybym dzisiaj nie dostał wypłaty, to nie miałbym za co jutro zrobić zakupów i zapłacić zaległego już rachunku za prąd.
Gdyby tak bardzo nie zależało mi na jutrzejszym spotkaniu, to nie miałbym wcale ochoty sprzątać mieszkania i przygotowywać kolacji.