Niepoprawna pisownia

niemiałbym

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w znaczeniu „stawać się niemym”.


Poprawna pisownia

nie miałbym

Poprawna pisownia