Poprawna pisownia

wyczucie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyczócie

Niepoprawna pisownia