Oba wyrazy są poprawne, jednak każdy z nich ma inne znaczenie i powinny być stosowane zgodnie z nim. Zarówno forma wyrzynać jak i wyżynać jest poprawna, jednak to pierwsza z nich będzie stosowana znacznie częściej. Aby zrozumieć różnice pomiędzy tymi słowami zapoznaj się z przygotowanymi przez nas wyjaśnieniami.

Poprawna pisownia

wyrzynać

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrzynać zaczerpnięte zostało od wyrżnąć i oryginalnie odnosi się do rżnięcia w drewnie lub innym twardym materiale jakichś znaków. Obecnie oprócz tego znaczenia posiada także wiele innych, pospolitych, takich jak przewrócić się, uderzyć mocno o coś albo uderzyć kogoś, a także zabić wiele osób w brutalny sposób. Inne znaczenia potoczne jakie posiada to słowo to: rzucać czymś z rozmachem, robić coś z zapałem.

Przykłady poprawnej pisowni

Uwielbiała książki, w których bohaterowie za swój cel obierali, aby wyrzynać się nawzajem w imię wiary.
Grzegorz uważnie obserwował, jak jego dziadek posługuje się dłutem, bo też chciał wyrzynać w drewnie obrazki.
Agnieszka nie lubiła, kiedy ludzi zaczynali się wyrzynać na filmie, a krew bryzgała na wszystkie strony.

Poprawna pisownia

wyżynać

Poprawna pisownia, znaczenie: wyżynać to z kolei słowo pochodzące od żąć, czyli ścinać trawę albo zboża za pomocą kosy, sierpa albo innego narzędzia, które jest do tego przeznaczone. Jego pisownia została ukształtowana historycznie, a słowo powinno wciąż być używane w tym kontekście. Uwaga: taka forma jest rzadko spotykana, a więc w większości kontekstów jej użycie będzie błędem.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziadek lubił wyżynać trawę ze swojego małego ogródka za pomocą sierpa, który miał dobre sto lat.
Zastanawiał się, jak ludzie mogli w średniowieczu całymi dniami wyżynać ręcznie zboża na polach.
Ojciec Weroniki poszedł wyżynać zboże i do tej pory nie wrócił, a jest już niemal osiemnasta.


Niepoprawna pisownia

wyżynadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyszynać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyrzynadź

Niepoprawna pisownia