Niepoprawna pisownia

geometri

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

geometrii

Poprawna pisownia, znaczenie: geometrii wywodzi się od słowa geometria, które oznacza pewien układ pomiędzy różnymi obiektami, ich symetrię i połączenia. Jest to pewien system, w którym się znajdują, określających ich współzależności. Jednocześnie w matematyce jest to dział, który opisuje figury geometryczne i zależności pomiędzy nimi. Identycznie nazywamy lekcję, podczas której dzieci poznają figury geometryczne.
Geometria to słowo zapożyczone z języka greckiego. Ze względu na swoje obce pochodzenie oraz na sposób zapisu, czyli końcówkę -ia, musi być zawsze odmieniane z wykorzystaniem końcówki ii.

Przykłady poprawnej pisowni

W trakcie geometrii powinieneś przykładać się do uważnego rysowania figur, abyś mógł policzyć ich pole.
Niie był orłem z matematyki, w szczególności z geometrii, dlatego wybrał studia humanistyczne.
Nie znam się zbyt dobrze na geometrii zawieszenia, dlatego muszę oddać auto do serwisu.


Niepoprawna pisownia

geometrji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

geometrjii

Niepoprawna pisownia