W większości przypadków poprawne będzie użycie wyłącznie pisowni krzyk przez rz, jednak ponieważ także i pisownia przez sz może być w pewnym kontekście uznana za poprawną warto zapoznać się z zasadami użycia każdej z nich, by nie popełnić błędu ortograficznego. Sformułowania kszyk i krzyk są homofonami – oznacza to, że brzmią identycznie, jednak ich zapis oraz znaczenie różni się.

Poprawna pisownia

kszyk

Poprawna pisownia, znaczenie: kszykiem nazywamy gatunek ptaka o charakterystycznym, długim dziobie, zamieszkującego tereny Europy i Azji. Zapis jego nazwy to wyjątek od zasady, która mówi, że po spółgłoskach takich jak: b, p, d, t, g, k, ch, j oraz w należy zawsze zapisywać dwuznak rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Długi dziób ptaka o nazwie kszyk działa jak sonda – zwierzę przeszukuje nim gęsty szlam w poszukiwaniu pożywienia.
W Polsce kszyk to gatunek objęty ochroną ścisłą.
Kszyk wydaje z siebie dźwięk podobny do koziego beczenia.


Poprawna pisownia

krzyk

Poprawna pisownia, znaczenie: krzyk z kolei to określenie głośnego wołania lub nieartykułowanych dźwięków. Jest to także nazwa donośnych odgłosów wydawanych przez ptactwo.

Przykłady poprawnej pisowni

Słysząc głośny krzyk, byłam pewna, że komuś w pobliżu dzieje się krzywda.
Z głębokiego snu wybudził mnie radosny krzyk mojego synka.
Nie możesz tak niekulturalnie się do niej odnosić. Twój krzyk słychać było w drugim końcu korytarza.


Niepoprawna pisownia

kżyk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krzyg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kżyg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kszyg

Niepoprawna pisownia