Niepoprawna pisownia

nie doceniona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedoceniona

Poprawna pisownia