Niepoprawna pisownia

wturny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wtórny

Poprawna pisownia