Poprawna pisownia

nieobecny

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik nieobecny zapisujemy łącznie. Poprawny zapis można wyjaśnić regułą ortograficzną, która mówi, że partykułę nie z przymiotnikami, które są w stopniu równym, należy zapisywać razem.
Nieobecny to określenie osoby, która powinna być w danym miejscu lub spodziewano się, że tam będzie, a jednak nie stawiła się. W szczególności odnosi się do mężczyzny.
Można też tak powiedzieć o czymś lub o kimś w momencie, w którym nie zaznacza swojego istnienia w jakiejś dziedzinie.
Metaforycznie określa się tak osobę, która się zamyśliła.
Używając tego słowa jako eufemizmu, można powiedzieć, że ktoś nie żyje.

Przykłady poprawnej pisowni

Krzysiek będzie jutro nieobecny na zajęciach, tak jak dzisiaj, ale mówił mi, że po prostu jest teraz w szpitalu na badaniach.
Nie wiem, czemu jest nieobecny, zwłaszcza, że deklarował, iż chętnie przyjdzie na spotkanie, bo ma dużo do powiedzenia.
Będę za tydzień w poniedziałek nieobecny, ale mama napisze mi zwolnienie z lekcji, więc będą usprawiedliwiony.


Niepoprawna pisownia

nie obecny

Niepoprawna pisownia